Оценяване на персонала в различни фирми


Показани са различни методи за оценяване на персонала и да дадени конкретни примери с фирми...
 

Здравословни и безопасни условия на труд


Грижата за здравето и сигурността на хората на работното им място е израз не само на социалната отговорност на мениджърите към сътрудниците им, но също е и стремеж за формиране на определи характеристики на организацията....
 

Работни екипи и комуникациите между служителите


Комуникацията е дума, която се среща във всички езици на света. Без комуникация хората престават да се разбират един друг, бизнесът би замрял, правителствата биха паднали...
 

Защита на учебна практика


Съгласно учебния план, студентите провеждат практическо обучение след VI семестър, което завършва със защита и се оценява с оценка, която се взема под внимание при изчисляване на общия успех от следването....
 

Тарифициране на длъжности


Курсова работа, която разглежда процеса на тарифициране на длъжности, като е разработен модел базиран на съответния алгоритъм и е изведен краен резултат за две професии и разликата във възнагражденията им....
 

Проблеми и перспективи при управлението на персонала в банка


Проблемът за управлението на персонала е доминиращ в българските фирми през последните години...
 

Обучение на персонала в Технополис


Това е подходящо за студенти в ИУ-Варна, студенти бакалавър. Политиката за управление на човешките ресурси в Технополис е насочена към създаване и поддържане на екип от висококвалифицирани и мотивирани специалисти за постигане на стратегическите цели...
 

Икономическата кариера – условия, възможности, избор pro


Условия и предпоставки за професионален избор. Стил на жизнена ориентация. Професионална ориентация икономист...
 

Управление на продажбите в търговията на едро


Теоретична и изследователска част по избраната проблематика. Заключение с изводи. Предложения или тенденции по изследвания проблем. Използвана литература...
 

Курсова работа по Кариерно развитие


Моля, представете се накратко, като опишете досегашното си образование, както и вижданията си за бъдещо кариерно развитие, в т.ч. нагласи към бъдеща професионална област; проблеми, които считате, че може да срещнете по своя кариерен път и др....
Намери частен учител

Таня Терзийска
преподава по Управление на човешките ресурси
в град София
с опит от  3 години
176 17

виж още преподаватели...